Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje 

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.asymetrycznie.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający: 

Proste Cięcie Sylwia Bogdanowicz

Adres: Bonin 22a/5 76-009 Manowo

NIP 6692429537

REGON 383840950

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami ostatecznymi.

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

Kupujący zobowiązany jest do: korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

§4 Prawo do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się pod regulaminem.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz z dowodem zakupu.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Konsument w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do załączenia dowodu zakupu.

Jeśli po zakupie produktu dokonamy w nim zmian na życzenie klienta (zmiana imienia, kolorów, napisów itp.)- nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy t.j. zwrotu towaru ze względu na osobisty charakter produktu (Dz.U.2000.22.271 Art.10 ust.3. p.4)

§5 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, Żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Sylwia Bogdanowicz ul. Jaskółek 3 75-819 Koszalin

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail biuro@asymetrycznie.pl

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych:świadczenie usług oferowanych w Sklepie, Realizacja zamówień.

Podstawa przetwarzania: -Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) -Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwazanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Wykorzystywanie CIASTECZEK: Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Kontakt z administratorem biuro@asymetrczynie.pl

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PROSTE CIĘCIE Sylwia Bogdanowicz

 ul. Jaskółek 3, 75-819 Koszalin adres e-mail: biuro@asymetrycznie.pl

 

 

  Ja _____________________________

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

_____________________________________________________________________

- Data odbioru __________________________

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów)_________________________________________

- Adres Konsumenta(ów)_________________________________________________

 

__________________ Data      _________________________ Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl